Leasingavtale

Vi tilbyr leasing til bedriftskunder (inkludert idrettslag, skolekorps, foreninger mm.). Å lease en maskin kan være både fleksibelt og lønnsomt for bedriften. Den største fordelen med å lease er at bedriftens kostnader fordeles over den perioden utstyret skal brukes og skaper grunnlaget for inntjening.

Hva kan leases?

Vi tilbyr leasing på alle våre maskiner og tilhørende utstyr. Leasingobjektet må ha en samlet verdi på over kr 10 000 og være en selvstendig enhet som skal kunne avskrives. Tilleggsutstyr og tjenester kan inngå i leasingavtalen.

Forsikring

Maskiner og utstyr som leases må forsikres. Når du leaser en maskin, tilbyr vi en gunstig allrisk forsikring med lav egenandel og raskt oppgjør hvis uhellet skulle være ute. Forsikringen kan inkluderes i leasingavtalen.

Hvordan fungerer det?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg å finne utstyret som passer din bedrift best, samt en leasingavtale som passer behovet. Vi foretar en kredittvurdering av bedriften og forutsatt at det blir innvilget kreditt, sender vi avtalen på e-post for signering digitalt. Så fort avtalen er signert kan vi utlevere utstyret, enten du henter det selv eller om du vil få det tilsendt. Når utstyret er mottatt, signerer du på dette og avtalen trer i kraft. Raskt, enkelt og effektivt!

Når avtaleperioden er over

Vi tilbyr leasingavtaler på 2-5 år. Når perioden er over skal utstyret du har leaset leveres tilbake til oss. Utstyret skal være rengjort, være i orden og fungere som det skal. Vi tar høyde for normal slitasje. Mer informasjon om dette vil fremkomme i avtalen. Om du fortsatt trenger utstyret etter at avtaleperioden er over, kan vi gi tilbud på utkjøp av utstyret eller en ny leasingavtale på nytt utstyr.

Leasing

Økt handlekraft og enklere økonomistyring
Økonomiske fordeler
  • Leasing gir 100% finansiering og frigjør driftskapital som kan investeres i bedriftens kjernevirksomhet uten å belaste likviditeten.
  • Faste månedsutgifter gir din bedrift forutsigbar budsjettering og enklere regnskapsføring.
  • Leasing gir full bruksrett og tilgang til oppdatert teknologi og utstyr og mulighet for utskiftning og oppdatering ved behov.
  • Hele leasingbeløpet utgiftsføres og kan trekkes fra i regnskapet.
Skroll til toppen